Gamla meken mötesplatsen för kultur och arbetsliv

 

Obs. att hemsidan är inte aktuell för GamlaMeken längre!

Här vill jag visa hur man kan använda informationen både som hemsida och fysik i bokform.